รับรางวัล APC Best Performance Upcountry Data Center Solutions

บริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยคุณดุจพิชญ์ หาญตระกูล Sales and Marketing Director เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลคู่ค้าระดับภูมิภาคยอดขายยอดเยี่ยมในกลุ่มโซลูชั่นด้านศูนย์ข้อมูล (APC Best Performance Upcountry Data Center Solutions) จาก APC (ประเทศไทย) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก ส่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สู่มือลูกค้าทุกภาคส่วน