รับรางวัล “Best Reseller of the Year 2022 Geo-X Market” จาก HPE

บริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยคุณธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบรางวัล “Best Reseller of the Year 2022 Geo-X Market” จาก ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE) ซึ่งแสดงให้เห็นและเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการนำโซลูชั่นด้านระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล รวมทั้งระบบประมวลผลสมัยใหม่ไปสู่ลูกค้าในระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทย จนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย